Angelica Herbs Logo

M - Herbs by Chinese Name

Herbs sorted by Chinese Name.

Sort by:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | all

M

Ma Huang

Mai Men Dong

Mao Dong Qing

Mo Han Lian

Mo Yao

Mu Dan Pi

Mu Xiang

designed and programed by design laurels